tjcftp.tjccn.com - /海外证道音频/证道(23)/


[To Parent Directory]

2013/3/12 21:09 26747703 三十週年紀念聚會(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:09 11091063 三十週年紀念週-十全人博愛心(黃誌新傳道).wma
2013/3/12 21:09 8496803 三十週年紀念週-小區團契與教會(廖榮德長老).wma
2013/3/12 21:09 11066773 三十週年紀念週-我們的母會(郭朝穗執事).wma
2013/3/12 21:05 13740772 不求自己的喜悅(江有謙弟兄).wma
2013/3/12 21:10 12209811 亞伯拉罕之約(2)(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:09 12809427 你說耶穌是誰(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:06 12631829 俯伏寶座前敬拜(一)(楊明華姊妹).wma
2013/3/12 21:07 12124805 光明之子(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:06 9667151 凡事興盛(郭道源執事).wma
2013/3/12 21:05 13134273 出一個主意(劉良俊弟兄).wma
2013/3/12 21:05 14073925 北區聖工見聞-石光傳奇(一)(楊禮嘉弟兄).wma
2013/3/12 21:08 10289541 可靠的恩典(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:07 9629211 基督化信仰(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:07 13100885 基督徒的動與靜(陳初男弟兄).wma
2013/3/12 21:07 10757093 堅定對神的信心(姜林文川弟兄).wma
2013/3/12 21:06 11347589 奮勇自強的王(陳博仁弟兄).wma
2013/3/12 21:09 11634487 女子護衛男子(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:07 13111501 建立家庭祭壇(楊禮嘉弟兄).wma
2013/3/12 21:07 15968377 弓歌(劉邦幸長老).wma
2013/3/12 21:09 12102037 彌賽亞(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:05 10918001 從以利家得到的提醒(張堅立弟兄).wma
2013/3/12 21:05 10752535 從教牧論宣道(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:05 12232587 從虛空到充實(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:05 9269447 從驢駒學事奉(郭道源執事).wma
2013/3/12 21:06 12388949 戴上救恩的頭盔(上)(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:06 12607541 戴上救恩的頭盔(下)(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:08 18571749 敬老會(陳博仁弟兄).wma
2013/3/12 21:06 16818463 更美的家園(陳恆道長老).wma
2013/3/12 21:06 11962381 更美的生活(李榮義弟兄).wma
2013/3/12 21:07 15508415 活水(郭道源執事).wma
2013/3/12 21:05 13170705 玻璃海(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:06 10864871 當神言從天而降(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:06 12074723 當預備迎接你的神(楊禮嘉弟兄).wma
2013/3/12 21:08 12842813 盡意尋求神(陳博仁弟兄).wma
2013/3/12 21:08 10655383 看選民歸回激勵自己(張堅立弟兄).wma
2013/3/12 21:09 11356699 破碎與醫治(楊明華姊妹).wma
2013/3/12 21:07 10310801 祭司的平安之約(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:06 16948976 福音傳到外邦(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:08 11587431 立志做謹慎的人(陳博仁弟兄).wma
2013/3/12 21:08 11121413 立約的血--新約(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:08 10433761 立約的血--舊約(張超雄傳道).wma
2013/3/12 21:08 11675483 羅波安王在神前自卑(陳博仁弟兄).wma
2013/3/12 21:10 14318313 耶穌的救贖(林英奎傳道).wma
2013/3/12 21:07 14386613 芥菜子團契送舊特別聚會.wma
2013/3/12 21:07 10075499 見證會(洪陳匙姊妹).wma
2013/3/12 21:05 11807547 變貌山的神蹟(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:05 10717623 超越兄長的人(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:06 15002943 達文西密碼對本會的影響(羅真聲傳道).wma
2013/3/12 21:09 10415553 邁向成聖之路(一)使罪身滅絕(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:09 10374577 邁向成聖之路(三)--認識肉體的本性(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:09 14716053 邁向成聖之路(二)--作義的奴僕(呂日星傳道).wma
2013/3/12 21:08 11765031 鏡子(陳恆道長老).wma
2013/3/12 21:10 12674323 隱而未現的過錯(劉良俊弟兄).wma
2013/3/12 21:08 12763885 馬大一家人(郭鎮傑弟兄).wma
2013/3/12 21:08 10795029 麥基洗德(呂日星傳道).wma