tjcftp.tjccn.com - /音频专题证道/专题证道/事 工 講 習/


[To Parent Directory]

2010/6/21 23:38 21815585 團契理論與實務(一)(侯恩源長老).wma
2010/6/21 23:31 18252170 團契理論與實務(三)(侯恩源長老).wma
2010/6/21 23:24 23179864 團契理論與實務(二)(侯恩源長老).wma
2010/6/21 23:46 21489779 團契與教會(侯恩源長老).wma
2010/6/21 23:05 2473984 教員進修會.wma
2005/6/28 23:19 24774911 教會與團契(侯恩源長老).wma
2010/6/21 23:58 33978715 校園生命教育的實務經驗談-他山之石可以攻錯(一)[羅大德執事].wma
2010/6/21 23:16 29019347 生命教育與宣道-他山之石可以攻錯(二) (羅大德執事).wma
2010/6/22 0:06 19132275 諮商輔導經驗分享01(陸瑩華姊妹).wma
2010/6/22 0:12 17548535 諮商輔導經驗分享02( 陸瑩華姊妹).wma
2010/6/22 0:17 15080162 諮商輔導經驗分享03-疑難解答.wma